Z usług można zrezygnować na kilka sposobów:

  • wysłać email na adres wiknet@wiknet.pl
  • w Biurze Firmy za okazaniem Dowodu Osobistego
  • wysyłając list pocztą tradycyjną na adres Firmy