Sprawdź poprawność ustawień w swoim telefonie:
Wybierz „Ustawienia” ➤ „Połączenia” ➤ „Sieci komórkowe” ➤ „Nazwy punktów dostępu”  ➤ Sprawdź poprawność lub „Dodaj”
Poprawna konfiguracja:
– Nazwa: MMS
– APN: mms
– MMSC: http://mmsc.play.pl/mms/wapenc
– Proxy MMS: (Pozostaw pole puste i przejdź do kolejnego kroku)
– Port MMS: 8080
– Typ APN: mms
Wybierz „Menu” ➤ „Zapisz”