Sprawdź poprawność ustawień w swoim telefonie:
Wybierz „Ustawienia” ➤ „Połączenia” ➤ „Sieci komórkowe” ➤ „Nazwy punktów dostępu” ➤ Sprawdź poprawność lub „Dodaj”
Poprawna konfiguracja:
– Nazwa: INTERNET
– APN: internet
– Typ APN: default
Wybierz „Menu” ➤ „Zapisz”