Faktury wystawiamy w pierwszy dzień każdego miesiąca.