Termin płatności za fakturę to 15 dzień każdego miesiąca