Rezygnacja zgodnie z regulaminem zawiera okres miesięcznego wypowiedzenia i przypada na ostatni dzień przyszłego miesiąca po miesiącu w którym została ona złożona np. pismo wpłynęło 15 lutego to umowa zostanie zakończona z ostatnim dniem marca