Sprzęt jest własnością Firmy i na cały czas trwania umowy jest bezpłatnie udostępniany Abonentowi a w przypadku rezygnacji należy go zwrócić wraz z akcesoriami (zasilacz, pilot, przewód hdmi). Wyjątkiem są urządzenia za które Klient zapłacił w związku z czym są Jego własnością.