Tak aby wykonać przeniesienie należy przedstawić ostatni rachunek od obecnego operatora i my na podstawie tego dokumentu występujemy z wnioskiem o przeniesienie numeru do naszej sieci