Tak aby można było dokonać cesji obie osoby z Dowodami Osobistymi muszą stawić się w Biurze Firmy