WiFi Calling to bezpłatna usługa, dzięki której możliwe jest prowadzenie rozmów telefonicznych oraz SMS-owanie, nawet przy braku sieci komórkowej. Wystarczy, że telefon połączy się z dowolną siecią WiFi. Podczas pobytu za granicą UE, zalecane jest uruchomienie tej funkcji wraz z trybem samolotowym, a rozliczanie odbywa się tak jakbyśmy byli w Polsce.