Po wykorzystaniu pakietu danych z pełnej prędkości spada ona do wartości 1 Mb/s i nie naliczane są dodatkowe opłaty